Be
hind
the
num
bers

Geschiedenis van de beurs / Enkele mijlpalen / Brussel, 1807

Brussel, 1807

Tot ongeveer halfweg de 19e eeuw vertegenwoordigt de aandelenhandel slechts een klein deel van de activiteiten op effectenbeurzen, in tegenstelling tot obligaties en schuldpapier van overheden. De komst van de industriële revolutie en de industriële bedrijven brengt daar geleidelijk aan verandering in. In België neemt Brussel de fakkel over van Antwerpen als financieel en commercieel centrum en bij Napoleontisch decreet van 1801 wordt de beurs van Brussel boven de doopvont gehouden. Belangrijk is dat Napoleon in 1807 het bestaan van naamloze vennootschappen legaliseert, zodat er meer kapitaal naar de beurs kan vloeien en het spaargeld sneller kan circuleren. De industriële bedrijven (spoorwegen, kolenmijnen, staalindustrie, textiel) grijpen die kans voor hun verdere expansie.

De inhuldiging van de Beurs van Brussel
In L’Europe illustrée. (Koninklijke Bibliotheek van België)

Verbouwingen in het stadscentrum

Vanaf 1873 ontwikkelde de Brusselse beurs zich in een hoog tempo. Het symbool van deze groei was de bouw van een gigantisch gebouw waar zowat 200 beursmakelaars (1.000 tegen het einde van de eeuw!) hun dagelijkse activiteiten konden uitvoeren.
Het gebouw, dat op 27 december 1873 officieel werd geopend, was ontworpen door architect Léon Suys en maakte deel uit van het saneringsplan van het stadscentrum.

Gedenkmunt geslagen in 1874Gedenkmunt geslagen in 1874

Gedenkmunt geslagen in 1874 naar aanleiding van de inhuldiging van de nieuwe beurs van Brussel L171/18. (Koninklijke Bibliotheek van België)

Médaille en argent de 1868Médaille en argent de 1868

Zilveren medaille uit 1868,
met afbeelding van het beursproject in Brussel
als onderdeel van de saneringswerken van de Zenne
Coll. Surmont. K297/01.
(Koninklijke Bibliotheek van België)

Brussel wordt onvermijdelijk

In de eerste helft van de 19e eeuw werden in België bijna 200 naamloze vennootschappen opgericht in verschillende industriesectoren. Die droegen bij tot de economische ontwikkeling van het land. Toen de behoeften en kapitalen geleidelijk aan begonnen te stijgen, volgde de beurs deze trend, vooral in de tweede helft van de 19e eeuw. Nochtans vertegenwoordigden de overheidsgelden in 1865 bijvoorbeeld nog 90% van de effecten die in Brussel werden verhandeld!
In 1873 maakte een nieuwe wet het nog gemakkelijker om naamloze vennootschappen op te richten, terwijl heel wat kapitaal als gevolg van de Frans-Duitse oorlog van 1870-1871 naar Brussel toestroomde. In 25 jaar tijd zouden er vijf keer zoveel aandelen op de beurs van Brussel worden verhandeld, tot zowat 1.500 effecten aan het einde van de eeuw.

Plan 1 2 3 4 5
You are here